International Housekeepers’ Summit 2018
International Housekeepers’ Summit 2018
31/05/2018
Hội thảo International Housekeepers’ Summit của Hiệp hội Châu Á tổ chức vào ngày 4-5/7/2018 tại Sri Lanka
Đăng ký tại: http://ihs2018.com
(Người tham dự tự chủ động các chi phí ăn ở và đi lại trong Chương trình)

Phí tham dự chương trình:
a. Với Hội viên VEHA: 125 USD/ người
b. Không phải hội viên VEHA: 175 USD/ người
**** VEHA hỗ trợ 100% phí tham dự 125USD cho hội viên Xuất Sắc 2017 và thành viên BCH.
**** VEHA hỗ trợ 50% phí tham dự cho toàn bộ hội viên VEHA

Hạn đăng ký qua văn phòng VEHA trước 10/6/2018. Email: office@veha.org.vn
P/s. Tất cả các trường hợp đăng ký tham dự (cả hội viên hay không phải hội viên) nên thông báo cho văn phòng VEHA để nắm được thông tin và hỗ trợ khi cần thiết.

Chi tiết chương trình:

 CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ BUỒNG VIỆT NAM
VIETNAM EXECUTIVE HOUSEKEEPERS ASSOCIATION (VEHA)
Địa chỉ: Tầng 3, Toàn nhà HCMCC, Số 2 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 02422 142 145     Email : office@veha.org.vn         Website: www.veha.org.vn