Phương hướng và chiến lược hoạt động Câu Lạc Bộ Quản Lý Buồng Việt Nam

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Về hoạt động chuyên môn

 a. CLB quản lý Buồng sẽ hỗ trợ nhau trong hoạt động nghề nghiệp, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, giúp nhau nâng  cao trình độ các hội viên góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở cũng như góp phần cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch và khách sạn tại Việt nam

b. Tập hợp các thành viên để hợp tác và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ hàng quý tại các vùng miền. Mỗi kỳ sinh hoạt phải có chủ đề cụ thể.

c. Tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên các trường, trung tâm đào tạo nghề tham gia thực tế, thực tập.

d. Tổ chức tham quan các đơn vị bạn để chia sẻ kinh nghiệm

 e. Tích cực tham gia đầy đủ và có hiệu quả các phong trào do Hiệp hội khách sạn phát động cũng như các hoạt động tại các đơn vị.

2. Đào tạo, bồi dưỡng

 a. Tổ chức và hợp tác tổ chức các khóa học liên quan đến kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý cũng như những yêu cầu đối với quản lý Buồng.

b. Chia sẻ kinh nghiệm, những yêu cầu của nghề đối với sinh viên các trường du lịch, trung tâm đào tạo nghề

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động sự kiện, thông tin về nghề Buồng

a. Tổ chức các hội thảo, gặp mặt, diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm

b. Tạo cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các nhà cung cấp, cập nhật thông tin về sản phẩm mới, công nghệ mới

c. Tổ chức thực hiện các dịch vụ có liên quan.

 d. Xây dựng trang Web, phổ biến kiến thức… và các thông tin có liên quan

 e. Giúp đỡ cộng đồng

 4. Hợp tác quốc tế

 a. Tham gia mạng lưới khu vực và quốc tế của các tổ chức nghề nghiệp về những vấn đề có liên quan, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và khai thác nguồn lực

b. Xây dựng mối liên kết hoạt động với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến nghề Buồng và Giặt Là

II. CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

1. Ngắn hạn Dự kiến các hoạt động của Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam trong thời gian 2 năm đầu mới thành lập 2014-2015:

a. Về chuyên môn, dự kiến: tổ chức các sự kiện, tọa đàm, thông tin nghề nghiệp hàng quý

b. Về đào tạo, dự kiến: Tổ chức hàng quý cho các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn

 2. Dài hạn

- Xây dựng trang Web của CLB quản lý Buồng Việt Nam

 - Tiếp tục mở rộng và cụ thể hóa thành hoạt động các nội dung trong Phương hướng hoạt động nêu trên

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xác lập các phòng ban chuyên môn, quy chế hoạt động, địa vị pháp lý của CLB quản lý Buồng

 - Mở rộng đội ngũ hội viên có trình độ chuyên môn cao để tăng cường khả năng phát triển của CLB

 - Xác lập các mối quan hệ đối tác ổn định của CLB

 

 

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2014

CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG

(Đã ký)

=================================

Goals and Development Strategy of Vietnam Executive Housekeeping Association

I.Goals

1.       Professional activities

a.       Vietnam Executive Housekeeping Association will support our members in work, share information and experience to enhance the work efficiency. Therefore, our contribution will become a part of Vietnam's hospitality and tourism development.

b.       The members of VEHA will cooperate and maintain our activities quarterly through out Vietnam, with diversity kind of activities such as seminar for sharing working experience, charity, team building...

c.       VEHA will support, guide pupils and students in different universities, training centers having the internships. We will let them have opportunities to visit different hotels and resorts in Vietnam

 

2.      Training

a.       Organize and cooperate organizing courses related to vocational management skills as well as related to housekeeping requirement

b.       Share experience for students in different universities and vocational training centers

3.       Organizing new events and updating housekeeping information.

a.       Organize conferences, meetings, and forums to share the experience and help others

b.       Have chances to meet KOLs, and update information about new products and technologies related to housekeeping

c.       Build syllabus, lecturing, etc... for housekeeping training courses

d.       Support the housekeeping community in Vietnam and other countries

4.       Collaborate with international organizations and enterprises

a.       Participate in domestic and international networks of professional organizations on related issues to share experiences, knowledge and working resources.

b.       Collaborate with domestic and foreign training facilities on solving problems and enhance working efficiency related to housekeeping

II. Operational activities

1.       Short-term

a.       Specialization: Organizing events, talk shows, and sharing information quarterly with association’s members

b.       Training: Organizing training courses quarterly to improve management and training skills

2.       Long-term

a.       Build the website of the Vietnam Executive Housekeeping Association so that many people including non-housekeeper can meet up information about Vietnam Housekeeping

b.       Continue to expand the association with new generations

c.       Complete the organizational structure, establishing specialized departments, operating regulations, and legal status of the Vietnam Executive Housekeepers Association

d.       Establish stable partnership with the other companies and organizations inside and outside Vietnam.

Hanoi, 4.20.2014

Chairman

Nguyễn Quang

(signed)

CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ BUỒNG VIỆT NAM
VIETNAM EXECUTIVE HOUSEKEEPERS ASSOCIATION (VEHA)
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà HCMCC, Số 249A Thuỵ Khuê, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 02422 142 145     Email : office@veha.org.vn         Website: www.veha.org.vn