KHOÁ HỌC THIẾT THỰC DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CHUYÊN NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI
20/05/2022
Chưa bao giờ ngành khách sạn – Du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn như đại dịch COVID-19. Trong hơn 2 năm vừa qua, nhiều khách sạn phải đóng cửa không hoạt động hoặc nếu còn duy trì hoạt động thì có nhiều khách sạn giảm số lượng nhân sự tới 50% thậm chí hơn 70% dẫn đến khó khăn khi mở cửa khách sạn trở lại hay khách sạn đông khách dần lên trong giai đoạn “bình thường mới” – thách thức lớn nhất hiện nay là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng để đảm bảo cho khách sạn hoạt động hiệu quả.

CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ BUỒNG VIỆT NAM
VIETNAM EXECUTIVE HOUSEKEEPERS ASSOCIATION (VEHA)
Địa chỉ: Tầng 3, Toàn nhà HCMCC, Số 2 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 02422 142 145     Email : office@veha.org.vn         Website: www.veha.org.vn