Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Nghiệp vụ Buồng
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Nghiệp vụ Buồng
11/04/2017
Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam( Tiêu chuẩn VTOS) -Nghiệp vụ Buồng.
 

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam( Tiêu chuẩn VTOS) -Nghiệp vụ Buồng dành cho nhân viên buồng làm việc trong khách sạn hoặc cơ sở lưu trú với trách nhiệm vệ sinh phòng ngủ, phòng tắm của khách và khu vực công cộng.

  Xem chi tiết:             VTOS2013                                                                     VTOS2008
  
Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Buồng được thiết kế hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam và áp dụng linh hoạt vào các loại hình cơ sở lưu trữ khác nhau.

Tiêu chuẩn VTOS được chia thành 3 thành phần chính:
- Phần một: Mô tả tổng thể công việc, chức danh thường dùng và danh mục công việc. Đây là phần chính hình thành nên tiêu chuẩn.
- Phần hai: Kế hoạch liên hoàn nêu chi tiết các công việc chính, kỹ năng thực hiện phần việc và kiến thức về phần việc.
- Phần ba: Chi tiết tiêu chuẩn các kỹ năng nghề.

PHẦN VIỆC KỸ NĂNG
Các tiêu chuẩn kỹ năng thực hiện phần việc được thể hiện có 5 cột như sau:
- Bước( Thực hiện): Xác định rõ những gì người lao động phải thực hiện để hoàn thành phần việc theo thứ tự logic
- Cách làm: Mô tả cách thực hiện các bước và thường được trình bày với mục đích minh họa cho những kỹ năng cần có. Các kỹ năng này dựa trên năng lực.
- Tiêu chuẩn: Liên hệ với những tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến những tiêu chí về chất lượng, số lượng, thời gian, tính liên hoàn, vệ sinh, an toàn... nhằm đảm bảo thực hiện các bước theo đúng tiêu chuẩn.
-Lý do: Giải thích tại sao cần phải tiến hành các bước theo một cách thức rất cụ thể và tại sao cần phải áp dụng những tiêu chuẩn đó.
- Kiến thức: Liên hệ đến những yêu cầu về kiến thức để hỗ trợ thực hiện công việc, ví dụ, chính sách của công ty hoặc các tài liệu tham khảo. Những kiến thức này bổ sung và củng cố cho phần thực hành các kỹ năng cần thiết.

CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ BUỒNG VIỆT NAM
VIETNAM EXECUTIVE HOUSEKEEPERS ASSOCIATION (VEHA)
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà HCMCC, Số 249A Thuỵ Khuê, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 02422 142 145     Email : office@veha.org.vn         Website: www.veha.org.vn